Metrics
5,593 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 428 Results
Nov 9, 2023 - Lithuanian Government and Politics = Lietuvos valdžia ir politika
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Vinogradnaitė, Inga; Nevinskaitė, Laima; Kavaliauskaitė, Jūratė; Baločkaitė, Rasa; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Petronytė, Ieva, 2023, "E-Democracy, April 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/PXW63J, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:UGVn/8MVSLKAsn9Kp3o4HA== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate how internet use promotes practical implementation of discursive (deliberative) democracy in Lithuania; what influence does Lithuanian residents political education and participation, motives of citizens participation in elections and criteri...
Nov 7, 2023 - Political Party Statutes (Laws) = Politinių partijų statutai (įstatai)
Liberals' Movement, 2023, "Statutes of the Liberals' Movement, 2006-2023", https://hdl.handle.net/21.12137/JLNWCD, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This dataset contains the statutes of the Liberals' Movement (LS), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA: LRLS Statute, adopted on February 25th, 2006 LRLS Statute, adopted on June 9th, 2007 LRLS Statute, adopted on February 9th, 2008 LRLS Statute, adopted on...
Nov 3, 2023 - Political Party Statutes (Laws) = Politinių partijų statutai (įstatai)
The Party "Order and Justice", 2023, "Statutes of the Party "Order and Justice", 2003-2017", https://hdl.handle.net/21.12137/K51MT1, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This dataset contains the statutes of the Party "Order and Justice" (TT), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA: LDP Statute, adopted on March 9th, 2003 LDP Statute, adopted on December 11th, 2004 TT(LD) Statute, adopted on May 13th, 2006 TT Statute, adopted...
Oct 31, 2023 - Political Party Statutes (Laws) = Politinių partijų statutai (įstatai)
Liberal and Centre Union, 2023, "Statutes of the Liberal and Centre Union, 2003-2011", https://hdl.handle.net/21.12137/CD8VCU, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This dataset contains the statutes of the Liberal and Centre Union (LiCS), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA: LiCS Statute, adopted on May 31st, 2003 LCS, LLS and MKDS merger agreement, adopted on May 31st, 2003 (According to the merger agreement, certain...
Oct 31, 2023 - Political Party Statutes (Laws) = Politinių partijų statutai (įstatai)
Liberal Union of Lithuania, 2023, "Statutes of the Liberal Union of Lithuania, 1990-2001", https://hdl.handle.net/21.12137/0NVQRQ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This dataset contains the statutes of the Liberal Union of Lithuania (LLS), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA: LLS Statute, adopted on November 24th, 1990 LLS Statute, adopted on April 25/26th, 1992 LLS Statute, adopted on September 5th, 1992 LLS Statute,...
Oct 30, 2023 - Political Party Statutes (Laws) = Politinių partijų statutai (įstatai)
Lithuanian Centre Union, 2023, "Statutes of the Lithuanian Centre Union, 1993-2003", https://hdl.handle.net/21.12137/WTTISG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This dataset contains the statutes of the Lithuanian Centre Union (LCS), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA: LCS Statute, adopted on June 5th, 1993 LCS Statute, adopted on September 17th, 1995 LCS Statute, adopted on June 28th, 1997 LCS Statute, adopted on...
Oct 30, 2023 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V6, UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Kaunas in 1913-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939" was published implementing project "Historical So...
Oct 19, 2023 - Prices = Kainos
Vaskela, Gediminas, 2023, "Monthly Index of Goods Retail Trade Sales in Lithuania, 1913 and 1923-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/17KKYX, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:hBcb2Kw/XRb5nJNUd2YcSA== [fileUNF]
This dataset contains data on monthly index of goods retail trade sales in Lithuania in 1913 and 1923-1939.
Oct 19, 2023 - Prices = Kainos
Vaskela, Gediminas, 2023, "Monthly Cost of Living in Lithuania, 1913 and 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/RZEGCF, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:zLjTpvYNeNakXF/1BM56MQ== [fileUNF]
This dataset contains data on the monthly cost of living in Lithuania in 1913 and 1919-1939.
Oct 18, 2023 - Finance = Finansai
Vaskela, Gediminas, 2023, "Money Circulation in Lithuania, 1938-1940", https://hdl.handle.net/21.12137/ZEKAXH, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:AUYsx9Wo4pS6ZqUlgQfhhg== [fileUNF]
This dataset contains data on money circulation in Lithuania in 1938 January - 1940 September.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.