Skip to main content
Metrics
709 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 141 Results
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NZ8JBT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:9RAviISasuRMQG4anPxsog== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balt...
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9LWUTU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:c423KMP8UZ0xqAO9VSjbNg== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic...
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939 = Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QDVE7P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:ZcV2jv9imExYrVE4MWejtw== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Jan 11, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (per 10 000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SQRNIG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:amvQ9s3ntorsSFJOxHRmpg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing number of medical staff by number of the population and multiplying by 1000. For sources of the data see metadata field Origin...
Jan 11, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10 000 population) in Latvia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2JHDQ9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:/bYI12hKpNPb1J1UWT+abw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies (per 10 000 population) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of hospitals, hospital beds and pharmacies by number of populatio...
Jan 10, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Crop Production in Lithuania, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/654PJH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:lPuY4EuMyTtJ4gGonxCs6g== [fileUNF]
This dataset contains data on numbers of volume and value of crop production in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative...
Jan 10, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Crop Production in Estonia, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VGFE61, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Z4v9zUcnsQf4cb5PqFH9nw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Estonia in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study...
Jan 10, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913 = Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OR86TU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LnrpcvDsRQsILDw1gFL29g== [fileUNF]
This dataset contains data on height of conscripts in the Baltic Countries in 1897-1914. Dataset "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Jan 10, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Latvia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/IGB2IP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:28q+bHTnkDmxOF0q3tBzmg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Ti...
Jan 9, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (N) in Latvia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/80DCTI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:DifjbwLqeTtq3sL24u6yKQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff (N) in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Medical Staff (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transform...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =