Metrics
1,691 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 176 Results
Tabular Data - 514.7 KB - 12 Variables, 3235 Observations - UNF:6:fFvHNpDNa7HVIetBI95a4w==
DataEvent
Tab-separated tabular data file
Tabular Data - 339.4 KB - 212 Variables, 610 Observations - UNF:6:RA1slvMh/LEifIR7DxrGAw==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Tabular Data - 329.6 KB - 211 Variables, 605 Observations - UNF:6:EdSlw6kHGxcepKMq9s9fzQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Tabular Data - 419.8 KB - 208 Variables, 800 Observations - UNF:6:nJZHMUorUHtUgJibAt9IsQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Tabular Data - 1.2 MB - 237 Variables, 2015 Observations - UNF:6:9Eruhr98KwuUacGnABq2Qg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Tabular Data - 267.6 KB - 45 Variables, 1005 Observations - UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: sukurti kintamųjų vardai, pavadinimai ir kintamųjų žymės; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai ir organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite gauti ankstesnes duomenų f...
Tabular Data - 1.3 MB - 276 Variables, 1828 Observations - UNF:6:CUnvK66WAYwcGV/Ur74ivA==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeistos kintamųjų žymės; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy); sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti iš...
Tabular Data - 367.3 KB - 141 Variables, 1000 Observations - UNF:6:4J/cwzV1qJ648ODO8KYAFQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy);...
Tabular Data - 125.7 KB - 33 Variables, 1000 Observations - UNF:6:kqPNLZZFOXeqlSFCj+dEJg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy); sukurti išvestiniai kintamieji; sukur...
Tabular Data - 326.6 KB - 102 Variables, 1127 Observations - UNF:6:YIyOjpKOIk5zZ/jKaEqJTQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymių pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojan...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.