Metrics
1,285 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

61 to 70 of 366 Results
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure In Estonia: State Institutions, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/JVWNKA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:qcNbhy6NnxbpVeL+O3k8Uw== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government expenditure by state institutions in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure In Estonia: State Institutions, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Ti...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Revenue in Estonia, 1919-1940 = Valstybės biudžeto pajamos Estijoje, 1919 -1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/7ODYAZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:XLSCV6zAunqjBNI8FwnBbg== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government revenue in 1919-1939. Dataset "Central Government Revenue in Estonia, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Latvia: State Institutions, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/7CWZ1A, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:SpKpAt/de65LdRpBisdrWA== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government expenditure by state institutions in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure in Latvia: State Institutions, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/94PABZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:itvRiHgIQ8ovBqnukOhXFw== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government expenditure by purpose in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Revenue in Latvia, 1918-1940 = Valstybės biudžeto pajamos Latvijoje, 1918-1940", https://hdl.handle.net/21.12137/EI5F6V, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:vvx5bLyrnSTzZPMhYpCn7A== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government revenue in 1919-1939. Dataset "Central Government Revenue in Latvia, 1918-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformatio...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Lithuania: State Institutions, 1918-1939 = Valstybės biudžeto išlaidos Lietuvoje: valstybės institucijos, 1918-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GLMEUE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+wSFG4cwE8UfAJQ1QWpEMg== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government expenditure by state institutions in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure in Lithuania: State Institutions, 1918-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cros...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Revenue in Lithuania, 1918-1939 = Valstybės biudžeto pajamos Lietuvoje, 1918-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/IML1TW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:AXf7CIizNNX7lpex2JR2AQ== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government revenue in 1919-1939. Dataset "Central Government Revenue in Lithuania, 1918-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transfo...
Jun 3, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/IP1WAZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:sZQkSJqqUM9ZkZumM4WmaQ== [fileUNF]
This dataset contains data on volume and value of animal production in Latvia in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.