Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 27 Results
Mar 10, 2022 - Skaitmeninė Lietuva = Digital Profile of Lithuania
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtualūs socialiniai tinklai VI, 2015 m. spalis - gruodis = Virtual Social Networks VI, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/TPSXMG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:G93j9t/kgLWzBbN6M38mLA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į virtualius socialinius tinklus, elgseną bei įsitraukimo į tinklus intensyvumą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie dažnai naudojasi internetu bei kada pradėjo juo naudotis. Teirautasi, ar respondentai...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis - rugpjūtis = ISSP 2016: Role of Government V, Lithuania, June - August 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/4QC2WQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LO0HJWutKsmCklxnhoJu3w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valdžią bendrąja prasme bei išsiaiškinti kokių funkcijų įgyvendinimas turėtų būti valdžios atsakomybė. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi nuomonės, ar žmonės turi paklusti įstatymams be išimčių, ar yra išskirtinių...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Socialinė politika VII, 2016 m. birželis - rugpjūtis = Social Policy VII, June - August 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/RXNUUD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:eUJOK6a3tYVhxlHMAkvy8Q== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų judėjimas Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/EDXBLI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:S7J/ZT+pkZOorizbhr0f6w== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in 1919-1939. Data on the number of infant (under the age of 1) mortality were used from the dataset “Infant (Under t...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NEK1EV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:ZIRvKBB6pI5F/wNmg+AFXw== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QWGGZV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:ccyZ+6DkByn+7Vl8kVIlmg== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 189...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/MFAAB4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:bibIaKx6w2u1HPKGNDpT4Q== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" w...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/3U9NCP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:jdomwxRpdvP7e9/1J/0z0g== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Suwalki Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914"...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/10MSGF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:g3r5KQqpGPw+w4UNNCeyVQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was publishe...
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XUGPJK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:tXjCmwaj4XARIpLa27qbYQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was publish...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.