Metrics
4,133 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 44 Results
Dec 8, 2022Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services. Dataverse kolekcijoje „Kultūrinio gyveni...
Survey Data = Apklausų duomenys logo
Sep 24, 2021
Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami sa...
Feb 20, 2022Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Public Health” contains surveys studying Lithuanian public opinion on health issues, lifestyles and behaviors that have an impact on public health. Dataverse kolekcijoje „Visuomenės sveikata“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų požiūrį į svei...
Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP = Mokinių pasiekimų analitikos įrankio NO-GAP prototipas(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP = Mokinių pasiekimų analitikos įrankio NO-GAP prototipas logo
Sep 21, 2023Project NO-GAP = Projektas NO-GAP
Dataverse collection "Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP" contains open access code for the prototype of an analytical tool dedicated to monitoring and analyzing disparities in students‘ academic achievement at a school, municipal and national level. The code covers a...
Project NO-GAP = Projektas NO-GAP(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Project NO-GAP = Projektas NO-GAP logo
Jun 19, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
The NO-GAP project Dataverse collection hosts educational data and code developed during the research project "Disparities in school achievement from a person and variable-oriented perspective: A prototype of a learning analytics tool NO-GAP", implemented by a research team from...
Project FEDORA = Projektas FEDORA(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Project FEDORA = Projektas FEDORA logo
Jul 28, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
The FEDORA project Dataverse collection hosts data collected in the research project "Future-oriented Science Education to enhance Responsibility and Engagement in the society of acceleration and uncertainty (FEDORA)" implemented by a team of Kaunas University of Technology resea...
May 24, 2023Encoded Data = Sukoduoti duomenys
Dataverse collection “News Media Studies” contains data of content analytic and other types of studies of mass media (news agencies, newspapers, magazines, radio, TV, news portals etc.). Dataverse kolekcijoje „Žiniasklaidos tyrimai” talpinami visuomenės informacijos priemonių (na...
Jul 11, 2023Education, Science and Technology = Švietimas, mokslas ir technologijos
Dataverse collection “National Survey of Student Achievement” contains data of the National Survey of Student Achievement (NSSA) conducted in Lithuania from 2002. The NSSA are nationwide studies of the learning achievements of students in schools providing general education, the...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.