Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 287 Results
Apr 6, 2022 - Demography = Demografija
Vaskela, Gediminas, 2022, "Gyventojų judėjimas Lietuvoje, 1919-1939 m. = Population movement in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/BXDY29, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:NYicwE5khFMg/yXwix6gVA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyventojų kaitą (gyventojų skaičius, santuokos, gimstamumas, mirtys, mirę kūdikiai (iki 1 metų), natūrali gyventojų kaita) Lietuvoje 1919-1939 metais. This dataset contains data on population movement (population, marriages, births...
Apr 2, 2022 - Apklausų duomenys = Survey data
Lopata, Raimundas; Dementavičius, Justinas; Eidintas, Alfonsas; Jokubaitis, Alvydas; Jurgelevičiūtė, Diana; Merkinaitė, Simona; Radžvilas, Vytautas; Vinogradnaitė, Inga, 2022, "Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės ir atminties tyrimas, 2011 m. lapkritis = Lithuanian Historical Consciousness and Historical Memory, November 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/J7GLHQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:4J/cwzV1qJ648ODO8KYAFQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos visuomenės požiūrį į istoriją ir informacijos apie praeitį šaltinius, Lietuvos istorinių laikotarpių ir istorinių įvykių vertinimą, atskleisti istorinės sąmonės, istorinės atminties ir tautinio tapatumo ryšius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai:...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: verslo atstovų tyrimas, 2017 m. gegužė - rugpjūtis = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Business Representatives Survey, May - August, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/LV2WXS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:ZiIWbGQVfjF4CdUpiMDQgg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti verslo atstovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kokia jų įmonės MTEP bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių t...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/ER6UIZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Q1d+kFQLPCjqbkinnDF2RQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar buvo įtraukti į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis, kuriuos vykdo...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų – vadovų tyrimas 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers - Leaders Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/BIM8ZQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:UfPsoY+iDjwdlJ6qqREEoA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų - vadovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5 metus....
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis = Preparing for Higher Education Studies: Teachers Survey, April - September, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/UP41CP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:tLIwO3WvSRN8p6bmgJLiJg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti mokytojų požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokioje mokykloje dirba bei ar patinka būti m...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: moksleivių tyrimas, 2017 m. balandis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Pupils Survey, April - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/DT2T4P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:RwuYnVkIpzOiDc/HEvfLmQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti moksleivių požiūrį į pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jiems svarbu mokantis siekti geriausių rezultatų. Pateikus klausimų...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: magistrantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Master Level Students Survey, January - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/GSYKPW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:+ATBxZ3AJhy0amjq80iv9A== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių magistrantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokia yra jų studijų (mokslo, meno) sritis....
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: doktorantų tyrimas, 2017 m. sausis - balandis = Preparing for Higher Education Studies: Doctoral Students Survey, January - April, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/YTEL8B, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:6HmZi7Bhhdxu938uq44irw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių doktorantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kada jie pradėjo studijuoti doktorantūroje b...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: dėstytojų tyrimas, 2017 m. sausis - vasaris = Preparing for Higher Education Studies: Lectures Survey, January - February, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/AKUYZM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:jXds1VWiszLkvGBvP73trQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų požiūrį į magistrantų pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokią dalį laiko, skiriamo darbui aukš...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.