Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

31 to 40 of 287 Results
Apr 16, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897-1913 = Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OR86TU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:LnrpcvDsRQsILDw1gFL29g== [fileUNF]
This dataset contains data on height of conscripts in the Baltic Countries (Courland Province, Estonia Province, Grodno Province, Kaunas Province and Suwalki Province) in 1897-1914. Dataset "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913" was published implementing project "...
Apr 16, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Lithuania, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/HWHTYB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:eYLnHto8eVXgQYK0kKxPVw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies (N) in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations:...
Apr 16, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10,000 population) in Lithuania, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2ZPHHY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:nCnPNEDBbWrLWHBVKx+9bA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies (per 10,000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of hospitals, hospital beds and pharmacies by number of popula...
Apr 16, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (N) in Lithuania, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/MCTFKJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:UzQNf+suk5pK/4ZEKtQJHQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff (N) in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Medical Staff (N) in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Apr 16, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (per 10,000 population) in Lithuania, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ACWGYB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:VuMvfGxo8ADkuO4Wy/OXnw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff (per 10,000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of hospitals, hospital beds and pharmacies by number of population and multiplying by 10...
Apr 13, 2022 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Telešienė, Audronė; Pelikšienė, Rūta, 2022, "Lietuvos gyventojų aplinkosauginės nuostatos, 2021 m. liepa - rugpjūtis = Environmental Attitudes of the Lithuanian Population, July - August 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/MBMHAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:kqPNLZZFOXeqlSFCj+dEJg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie klimato kaitą bei išaiškinti aplinkosaugines nuostatas. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kiek rimta šiuo metu yra klimato kaitos problema Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Pateikus klausimų bloką, aišk...
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Moksleivių pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis = Schoolchildren' Civic Empowerment Index, September 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/TJKGVU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:EriabdJtVCEk3HbBzfljXQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos moksleivių domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis = Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, September 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/STUYXO, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:iUZP9ju4BEC04bGz4OYgAQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2010 m. gruodis = Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, December 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/IJJWN8, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:+dXU7kOa0Elm57UErsXwrA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 8, 2022 - Demography = Demografija
Vaskela, Gediminas, 2022, "Emigracija iš Lietuvos pagal šalis, 1919-1940 m. = Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940", https://hdl.handle.net/21.12137/C0WSSS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:w6BZdI1BYZEvjBxCvqx7Pw== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie emigraciją iš Lietuvos pagal šalis 1919-1940 m. This dataset contains data on emigration from Lithuania by country in 1919-1940.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.