Metrics
1,236 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

21 to 30 of 287 Results
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2FWWTD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:oOmd7SRZd8pgRRg3mQAF5Q== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Socio...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XKCOG4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:/nbgmwsT3YTVmT1h/mwzqQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Res...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KTOMBL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:8gIVglksnlD2Mx3RtTJBtg== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4UDL50, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:vMjteWSRR+UZzKTXpS7zkQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9GNDCS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ddZJWWRbeI8DsdFcb08OFg== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 " was published implementing project "Historical Soc...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OSS2YB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:EhkABvGbk9fq3Vhceh1QrQ== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Rest...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Kaune (Lietuva), 1913-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:OFRP6CKrjLgCK7bMjzuLBQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Kaunas in 1913-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939" was published implementing project "Historical So...
Apr 21, 2022 - Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija = Lithuanian National Election Study
Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Pukelis, Lukas; Ulinskaitė, Jogilė; Vaiginytė, Adelė; Vijeikis, Paulius, 2022, "Porinkiminė apklausa, 2021 m. sausis - vasaris = Post-Election Survey, January - February 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/KVY7LE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:CUnvK66WAYwcGV/Ur74ivA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų politines nuostatas ir rinkiminio elgesio tendencijas 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: tyrimu siekta sistemiškai pažvelgti į Lietuvos gyventojų rinkiminio elgesio tendencijas ir veiksnius...
Apr 20, 2022 - Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016) = European Social Survey Round 8 (2016)
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST8, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis = ESS8, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/SV2KZI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:97od2tpHV/nCsHWrUOWz9g== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 8 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM d...
Apr 20, 2022 - Lietuvos įvaizdžio tyrimai = Brand Lithuania Surveys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania, 2022, "Lietuvos įvaizdis: Lietuvos gyventojų tyrimas, 2006 m. liepa = Brand Lithuania: Lithuanian Population Survey, July 2006", https://hdl.handle.net/21.12137/NJWZ4W, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:mnMHWolNDYvo1Swu6rKZXQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti, kaip Lietuvos gyventojai suvokia savo ir šalies tapatybę bei kaip šalies žmonės vertina Lietuvą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais. Aiškintasi, ar Lietuvos ekonomika sparčiai vystosi; yra...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.