Metrics
7,900 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 55 Results
The Project Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective (2020-2023) = Projektas Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu (2020-2023 m.) logo
Jun 19, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
Dataverse collection The Project Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective (2020-2023) hosts educational data and code developed during the research project "Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective:...
Dec 8, 2022Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services. Dataverse kolekcijoje „Kultūrinio gyveni...
Survey Data = Apklausų duomenys logo
Sep 24, 2021
Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami sa...
Jul 12, 2023Historical Statistics Data = Istorinės statistikos duomenys
Dataverse collection "Social Pathology" contains data of criminal and justice statistics, data about legal institutions, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė patologija" talpinama nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan.
Jul 12, 2023Historical Statistics Data = Istorinės statistikos duomenys
Dataverse collection "Social Development" contains data about employment, income, wage, living standard, dwelling fund, social security, social insurance, consumption, natural calamities and their damages, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimt...
Feb 20, 2022Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Public Health” contains surveys studying Lithuanian public opinion on health issues, lifestyles and behaviors that have an impact on public health. Dataverse kolekcijoje „Visuomenės sveikata“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų požiūrį į svei...
Project FEDORA (2020-2023) = Projektas FEDORA (2020-2023 m.)(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Project FEDORA (2020-2023) = Projektas FEDORA (2020-2023 m.) logo
Jul 28, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
" Dataverse collection The Project Future-Oriented Science Education to Enhance Responsibility and Engagement in the Society (2020-2023) hosts data collected in the research project ""Future-oriented Science EDucation to enhance Responsibility and engagement in the society of Acc...
Jul 12, 2023Historical Statistics Data = Istorinės statistikos duomenys
Dataverse collection "Prices" contains data about prices of goods and cost of living indexes, etc. Dataverse kolekcijoje "Kainos" talpinami duomenys apie prekių kainas, gyvenimo lygio indeksus ir pan.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.