Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 229 Results
Jun 23, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZMSRUE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:rPFmRID2/zPQyZa3yA24HA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-...
Jun 16, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/2KADWU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xgT7rTi51HWmW2kLo5x41Q== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/TG2ESF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:r8nQKHdNrl4zl7vitsw2wA== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist T...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/MIHPBZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:MDYPwo1UhuirHXHQAYdSMQ== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commu...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QOK0FN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:OQb1P6zYnKGBKNoiOfuDZA== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist T...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/DGKKGI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:OtGtuuSduugIM1cWc6bslg== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government General Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/WSFKZ3, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:GXIQnRPaRZEGeFnlNaOTcg== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuanian central government general debt in 1919-1939. Dataset "Central Government General Debt in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communi...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai, 1919-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TAQ4N2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:v9ir3ri3+tslRswg+WaR7g== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government expenditure by purpose in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure In Estonia: State Institutions, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/JVWNKA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:qcNbhy6NnxbpVeL+O3k8Uw== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government expenditure by state institutions in 1919-1939. Dataset "Central Government Expenditure In Estonia: State Institutions, 1919-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Ti...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.