Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 88 Results
Dec 27, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/0XQBP9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:T+uE9GhC99Tqr+3qynj0WA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Mode...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QISYOI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:BDBU0y4Hwk7z0IXrJgB5aA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Re...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OFRJRQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:789iYpIdFi5h9ccyYFi3gw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Resto...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YWPNWW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:z+owq9ffQwLYK1OHWBgDvw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Mod...
Dec 23, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FRXNN2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:xyxYudiaMrbR0jytoCfUfA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Dec 27, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/N2T6HI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:hFOiN3R9mz/MemXVd2gYjw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a...
Jan 3, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis = Social Policy IV, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/Q4PIQZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:ywweIZLQmXfVUlfczEEWPA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:cGlKQ8UCf6hOuNF4mwBMYQ== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid...
Jan 1, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/CWNMG5, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:dL3MTQScKLbIQyxpuuUzEg== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-ye...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZPXFR2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:XVo2ivfZzqbBx4Qnsax4tQ== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-y...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.