Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

201 to 210 of 230 Results
Feb 16, 2022 - Industry: trade = Ūkis: prekyba
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Latvia Imports, 1919-1939 = Latvijos importas, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/RCPUYT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:mlF2FEDXMX5m2VgylcPXew== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvia imports by import categories (Latvian lats, LVL) and Latvia import structure by import categories (%) in 1919-1939. Dataset "Latvia Imports, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Ti...
Feb 16, 2022 - Industry: trade = Ūkis: prekyba
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Estonia Imports, 1919-1939 = Estijos importas, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BQMJJ8, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:zGh1125qb2fPLej4W4Llsg== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonia imports by import categories (Estonian kroon, EEK) and Estonia import structure by import categories (%) in 1919-1939. Dataset "Estonia Imports, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cro...
Feb 16, 2022 - Industry: trade = Ūkis: prekyba
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUFSNJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:R0bKrj7SdRrgsqWxR8sFcw== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonia exports by export categories (Estonian kroon, EEK) and Estonia export structure by export categories (%) in 1919-1939. Dataset "Estonia Exports, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cro...
Feb 14, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "TSTP 2010: Aplinka III, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris = ISSP 2010: Environment III, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/10WK9X, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:8KXHo19VQiY7QkqanCc7Og== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į aplinkosaugines problemas ir nustatyti jų nuomonę apie aplinkosauginių problemų poveikį visuomenei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati...
Feb 14, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "TSTP 2009: Socialinė nelygybė IV, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris = ISSP 2009: Social Inequality IV, Lithuania, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/EYOECP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:E01QWH2tpPw8HDifIoXfVA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į socialinę nelygybę. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausia pateikus du klausimų blokus tirta respondentų nuomonė apie skirtingų veiksnių svarbą, norint gyvenime ko nors pasiekti. Aiškintasi nuomonė apie apklaustųjų Lietuv...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "Socialinė politika I, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris = Social Policy I, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/XXAXVK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:1UvvIBYlKq13cRNulLscxQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Socialinė politika II, 2011 m. lapkritis - gruodis = Social Policy II, November - December 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/IJRSCP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:hxT5AUrYNs95gNSI0L1aZA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Morkevičius, Vaidas; Ražanauskaitė, Justina; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Socialinė politika III, 2013 m. sausis - vasaris = Social Policy III, January - February 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/4BNIN7, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:WfHiXBa5hjenLUQrSQFD+g== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Socialinė politika V, 2015 m. kovas - balandis = Social Policy V, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/DIOGZC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:dNhh35huPIX86vITm2dwdg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Jan 28, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Socialinė politika VII, 2016 m. birželis - rugpjūtis = Social Policy VII, June - August 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/RXNUUD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:eUJOK6a3tYVhxlHMAkvy8Q== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. Pagrindiniai...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.