Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

191 to 200 of 230 Results
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis = ISSP 2011: Health and Healthcare I, Lithuania, November - December 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/LZQ77N, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:v1M/516uCGL0HzR46NMVfw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą, nustatyti jų nuomonę apie prieinamumą prie paslaugų ir jų kokybę, įvertinti gyventojų gyvensenos ypatumus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie vertindami savo gyvenimą past...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2013: Nacionalinė tapatybė III, Lietuva, 2013 m. spalis - lapkritis = ISSP 2013: National Identity III, Lithuania, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/FQGGTT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:dhCva/V7hj1EAkYdE9G/kQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų santykį su Lietuva bei požiūrį į joje gyvenančias įvairias žmonių grupes. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: klausta, kiek respondentai jaučiasi artimi savo gyvenvietei, ar miestui, savo savivaldybei, Lietuvai ir Europai. Išvardinus dalyk...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Morkevičius, Vaidas; Ražanauskaitė, Justina; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2012: Šeima, darbas ir lyčių vaidmenys IV, Lietuva, 2013 m. sausis - vasaris = ISSP 2012: Family and Changing Gender Roles IV, Lithuania, January - February 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/TW2B48, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Nl5t7nt6eVLGvh0KKOnbVg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į šeimą, vyrų ir moterų šeimyninių bei darbo vaidmenų derinimą. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: norėta sužinoti Lietuvos gyventojų požiūrius į santuoką ir vaikus: ar dirbanti mama gali sukurti tokius pat šiltus ir tvirtus santy...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2014: Pilietiškumas II, Lietuva, 2015 m. kovas - balandis = ISSP 2014: Citizenship II, Lithuania, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/KKSPG3, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:nfJwEHQ4izv1frw6eLCTAA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų socialinį ir politinį aktyvumą bei požiūrį į piliečio ir valstybės santykį. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: išvardijus įvairių galimų veiklų sąrašą, respondentų prašyta įvertinti, kiek yra svarbu visada balsuoti rinkimuose, niekada neb...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2015: Darbo orientacijos IV, Lietuva, 2015 m. spalis - gruodis = ISSP 2015: Work Orientation IV, Lithuania, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/35A7Z2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LWCvSWDD7MwzerldZX2TPA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į darbą, bedarbystę bei įvairias darbines situacijas. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi apie jų požiūrį į darbą: ar darbas jiems yra tik būdas uždirbti pinigų - nieko daugiau bei ar apklaustiesiems Lietuvos...
Feb 18, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "TSTP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis - rugpjūtis = ISSP 2016: Role of Government V, Lithuania, June - August 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/4QC2WQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LO0HJWutKsmCklxnhoJu3w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valdžią bendrąja prasme bei išsiaiškinti kokių funkcijų įgyvendinimas turėtų būti valdžios atsakomybė. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi nuomonės, ar žmonės turi paklusti įstatymams be išimčių, ar yra išskirtinių...
Feb 16, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939 = Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QDVE7P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ZcV2jv9imExYrVE4MWejtw== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Feb 16, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9LWUTU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:c423KMP8UZ0xqAO9VSjbNg== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic...
Feb 16, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NZ8JBT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:9RAviISasuRMQG4anPxsog== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balt...
Feb 16, 2022 - Industry: trade = Ūkis: prekyba
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Latvia Exports, 1919-1939 = Latvijos eksportas, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YIMFWF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:7GRWUbGfbT6pbepJFGiPAg== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvia exports by exports categories (Latvian lats, LVL) and Latvia exports structure by exports categories (%) in 1919-1939. Dataset "Latvia Exports, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.