Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 16 Results
Dec 29, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TXBEHA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:wjr4f0NxhnZbre74z0hOFw== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year), natural increase of population) in Estonia in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Latvian Population by Sex and Age in 1930 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/M1M4QK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Pe03LMmhdazqhNhE2gDGWw== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Latvia, which was carried out on 24 February 1930. Dataset "Latvian Population by Sex and Age in 1930 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Latvian Population by Sex and Age in 1925 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/IXCYER, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:8poJOhoneEZ0nj4aY/XDeQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Latvia, which was carried out on 10 February 1925. Dataset "Latvian Population by Sex and Age in 1925 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of...
Dec 1, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Estonian Population by Sex and Age in 1922 Census Data = Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis", https://hdl.handle.net/21.12137/FNBPED, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:oUSzB714mxXDRbQqkzzaDQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population by sex and age on the basis of the results of the Census Data of Estonia, which was carried out on 28 Dec 1922. Dataset "Estonian Population by Sex and Age in 1922 Census Data" was published implementing project "Historical Sociology of Mo...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Latvia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai", https://hdl.handle.net/21.12137/Y7GYKI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:MzOiYWCb5R3g7AID2ks8rQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Latvia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Latvia (within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations:...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Lithuania (within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939 = Lietuvos (tarpukario ir dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YFNZTT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:kN1rjCHbIpkfznMLqQlGmw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Lithuania (within interwar and contemporary borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Lithuania (within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939" was published implementing project "Histo...
Nov 18, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population of Cities and Towns in Estonia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VIB1KE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:hhCsddnY/MjRLwv1UX4ALw== [fileUNF]
This dataset contains data on population of cities and towns in Estonia (within interwar borders) in 1897-1939. Dataset "Population of Cities and Towns in Estonia (within Interwar Borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations...
Nov 6, 2021 - Lietuvos įvaizdžio tyrimai = Brand Lithuania Surveys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania, 2021, "Lietuvos įvaizdis: Izraelio, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Vokietijos gyventojų tyrimas, 2019 m. birželis – liepa (jungtinis duomenų failas) = Brand Lithuania: Israeli, United Kingdom, Polish, French, Norwegian, Swedish and German Population Survey, June - July 2019 (joint data file)", https://hdl.handle.net/21.12137/PDYRGE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:auBd0GjQljgkZb735vo/xQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Izraelio, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Vokietijos gyventojų žinias apie Lietuvą ir jos gyventojus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar yra girdėję apie Lietuvą, Latviją, Estiją, ar daug žino api...
Nov 6, 2021 - Lietuvos įvaizdžio tyrimai = Brand Lithuania Surveys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania, 2021, "Lietuvos įvaizdis: Prancūzijos gyventojų tyrimas, 2019 m. birželis - liepa = Brand Lithuania: French Population Survey, June - July 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/TFNEUL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:TnSeYAavwCsxgtGqchxtQA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Prancuzijos gyventojų žinias apie Lietuvą ir jos gyventojus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar yra girdėję apie Lietuvą, Latviją, Estiją, ar daug žino apie šias šalis ir gali nurodyti jų sostines, ir galiausiai, ar norėtų apsilankyt...
Nov 6, 2021 - Lietuvos įvaizdžio tyrimai = Brand Lithuania Surveys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania, 2021, "Lietuvos įvaizdis: Izraelio gyventojų tyrimas, 2019 m. birželis - liepa = Brand Lithuania: Israeli Population Survey, June - July 2019", https://hdl.handle.net/21.12137/MSKQMR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+LtwQ91R/CUZhW1Ju63BRw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Izraelio gyventojų žinias apie Lietuvą ir jos gyventojus. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar yra girdėję apie Lietuvą, Latviją, Estiją, ar daug žino apie šias šalis ir gali nurodyti jų sostines, ir galiausiai, ar norėtų apsilankyti š...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.