Metrics
1,285 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

301 to 310 of 366 Results
Dec 15, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Cattle in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Galvijų skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/N1Q2AH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:qCAqGa+Q5LwNU9qYwpautw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in Kaunas Province in 1897-1914. Dataset "Number of Cattle in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study...
Dec 15, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Cattle in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Galvijų skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/5YL10Y, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Q/bP8Tl8Ob/rM1u/Y8pDQw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Number of Cattle in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Dec 14, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Flax in Lthuania, 1919-1939 = Linų pasėliai Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FR2WDG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:bd6JW8S3pu1ZeVFeRxxAoQ== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of flax in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Flax in Lthuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Ba...
Dec 14, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Winter and Summer Wheat in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių kviečių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KKNFAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:cDdfnVpZSfdSj9EyBd7Nmw== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of winter and summer wheat in Latvia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Winter and Summer Wheat in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-C...
Dec 14, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Potatoes in Latvia, 1919-1939 = Bulvių pasėliai Latvijoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XW02SN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:R/owg9kNBOR0DRLxKr7QOw== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of potatoes in Latvia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Potatoes in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Dec 14, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Oats in Latvia, 1919-1939 = Avižų pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/M0ZLFD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:fvr0cLUCc7/aS7DqxSfGQg== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of oats in Latvia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Oats in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic...
Dec 14, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area in Estonia, 1919-1939 = Pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QC86DB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:gkX1Ppq41MIaASa4uot53w== [fileUNF]
This dataset contains data on total crop area in Estonia in 1919-1939. Dataset "Crop Area in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States"...
Dec 13, 2021 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Winter Wheat in Estonia, 1919-1939 = Žieminių kviečių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/R1KUYY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:VQ9PeoQeOoI8yBwUSBIU5A== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of winter wheat in Estonia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Winter Wheat in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Dec 13, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Medical Staff (per 10,000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/8GA7PL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:56pn9kf4IEr3yoeL8zGQkg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff (per 10,000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of medical staff by number of population and multiplying by 10,000. For sources of the dat...
Dec 13, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10,000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GCVTBB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:h+ltc/q5GApRKkBDjNhbfw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies (per 10,000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of hospitals, hospital beds and pharmacies by number of populati...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.