Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 136 Results
Aug 7, 2022 - Seimo plenariniai posėdžiai = Plenary Debates of the Seimas
Morkevičius, Vaidas; Briedienė, Monika; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V10
Šiame duomenų rinkinyje kaupiamos Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramos. Stenogramos parsiunčiamos automatizuotu būdu iš LR Seimo portalo ir/arba paieškos įrankių (abiejų sąrašų įrašai sutikrinami ir sudaromas bendras stenogramų sąrašas (su nuorodomis į šaltinius...
Jul 1, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ELD1F4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6
This dataset contains data on infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in Estonia, Latvia and Lithuania in 1919-1939. Dataset "Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939" was published implementing project "...
Jun 24, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Pigs in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XMYQCD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:jhqblKAUSAfRAUFJ0DcxVw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pigs in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Number of Pigs in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Comm...
Jun 23, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZMSRUE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:rPFmRID2/zPQyZa3yA24HA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-...
May 27, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Population in Counties in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XJ6ER8, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V7, UNF:6:9/1dvaHlMTIIME/lcIPGRg== [fileUNF]
This dataset contains two data tables on number of population in counties in Estonia in 1919-1939. The data table LiDA_HistatData_0246_Data_0001_5v is computed by interpolating and extrapolating data published in Estonian statistical publications. The method of interpolation and...
Mar 21, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Causes of Death of the Population in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų mirties priežastys Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/WIEY8J, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:RD4Fs/YWf/L3p4LGLLx3FA== [fileUNF]
This dataset contains data on causes of death of the population in Estonia in 1919-1939. Dataset "Causes of Death of the Population in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commu...
Feb 12, 2022 - Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys
Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Echavarren Fernandez, Jose Manuel; Telešienė, Audronė; Zolubienė, Eimantė, 2021, "Rizikos suvokimo žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos, 2020 m. rugsėjis - spalis = Mapping Risk Perception in Lithuania: Spatial and Socio-Psychological Dimensions, September - October 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/Q0YILI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Mqav+cb3cCIUhcpX7nIBxw== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie tai, kokios grėsmės šiuo metu yra aktualiausios Lietuvai, įvairioms savivaldybėms ir gyventojams asmeniškai. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokia šiuo metu didžiausia grėsmė Lietuvai ir jiems asmenišk...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Estonia, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/AJISNV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:WmEfYjrOQI/NJ5pC2ovfxA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Bal...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZPXFR2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:XVo2ivfZzqbBx4Qnsax4tQ== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-y...
Jan 9, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/RXPNDQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+X6kajl/Dktnm28Q6GpaMw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Estonia in 1919-1939. Dataset "Natural Increase of Population (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.