Metrics
1,285 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

31 to 40 of 145 Results
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Horses in Estonia, 1919-1939 = Arklių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/O55DFJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ZFL8AUbPwFjcueepVsUMVQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of horses in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Horses in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pigs in Latvia, 1919-1939 = Kiaulių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/LRBKO1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:tQF/d3nq8iRb8cuULS+u+w== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pigs in Latvia in 1919-1939. Dataset " Number of Pigs in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic State...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/5FTRY1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:T7TVb93tKHVzOkP8WX4jUA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of sheep in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Sheep in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic Stat...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Cattle in Latvia, 1919-1939 = Galvijų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/CDFC51, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:YEM7wE7ROP8iWntaaghzow== [fileUNF]
This dataset contains data on number of cattle in 1919-1939. Dataset "Number of Cattle in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Horses in Latvia, 1919-1939 = Arklių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/O7BSXZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:QqUhhbyp3OUN2f7a7awJhA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of horses in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Horses in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic St...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Animal Production in Lithuania, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/YXF3XR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:yJNm53UIpTsjT+NojVfKMg== [fileUNF]
This dataset contains data on volume and value of animal production in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Animal Production in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Commun...
Jun 25, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Animal Production in Estonia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KPFS4E, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Ac1jd/mxamOJ+MDE4ENdlA== [fileUNF]
This dataset contains data on volume and value of animal production in Estonia in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Animal Production in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Jun 16, 2022 - Socialinių problemų stebėsena = Monitoring Social Problems
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/2KADWU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xgT7rTi51HWmW2kLo5x41Q== [fileUNF]
This dataset contains data on Estonian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Jun 8, 2022 - Finance = Finansai
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. ", https://hdl.handle.net/21.12137/TG2ESF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:r8nQKHdNrl4zl7vitsw2wA== [fileUNF]
This dataset contains data on Latvian central government external debt in 1919-1939. Dataset "Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist T...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.