Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 326 Results
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SFILNE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:mFUuV9W3wW7S9rNelIUvSw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compara...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMER3D, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:RuJ/7n+6UzRh4d/uspM4aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Latvia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OKW1YJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+XkSKIY81Eh/CPeCIvIhBw== [fileUNF]
This dataset contains data on average daily wage of day agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Compa...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/UIXEDP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:2d9paY5msKe/9FJjtatrJw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Tallinn and Tartu (Estonia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Taline ir Tartu (Estijoje), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NIFGCL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:2N1hZzHsejMUm7RkB46+aw== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Tallinn and Tartu in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Tallinn and Tartu (Estonia), 1919-1939" was published implementing pr...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QR5RIR, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:T0rZJo4V/0n5cGVz0ck/Ew== [fileUNF]
This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/7EUZZI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:E7al84DbEqZSBJqJh84nIA== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/6D0PSC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+C1nSW7imQk4KBCvSYuH7A== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Riga in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Riga (Latvia), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KMHDZV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xrhFIp6/Pob1slGyEEsD2w== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by industry in Estonia in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Mod...
Apr 21, 2022 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/BCPUYY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:zSbXuo/SDs3yUfS/v1UTww== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers in Riga in 1919-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Riga (Latvia), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a C...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.