Metrics
8,472 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 817 Results
Oct 30, 2023 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V6, UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Kaunas in 1913-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939" was published implementing project "Historical So...
Gzip Archive - 16.2 KB - MD5: 7604744fba4f3e9188064b615c589714
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 5.2 KB - 15 Variables, 25 Observations - UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 665.8 KB - MD5: f429c931273f92ad0cf883e61fad56d1
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Jul 25, 2023 - Monitoring Social Problems = Socialinių problemų stebėsena
Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V5, UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki t...
Gzip Archive - 284.5 KB - MD5: 38d7fef072e9e1afdd504ac76006517e
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 268.4 KB - 50 Variables, 1005 Observations - UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: sukurti kintamųjų vardai, pavadinimai ir kintamųjų žymės; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai ir organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei n...
Dec 27, 2022 - Industry: trade = Ūkis: prekyba
Vaskela, Gediminas, 2022, "Lithuania Exports, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/VSCLCH, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:5LM8lXVMC7FckDfWIJ9Y/Q== [fileUNF]
This dataset contains data on Lithuania exports by exports categories (Lithuanian litas, LTL) and Lithuania exports structure by exports categories (%) in 1919-1939.
Tabular Data - 2.5 KB - 13 Variables, 22 Observations - UNF:6:5LM8lXVMC7FckDfWIJ9Y/Q==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 2.8 MB - MD5: 2b810bc50293d45298859d5defcb21b9
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.