Metrics
5,593 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

71 to 80 of 111 Results
Language and Translation Data = Kalbos ir vertimo duomenys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Language and Translation Data  = Kalbos ir vertimo duomenys logo
Jun 22, 2023Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology
Vertimo duomenų rinkiniai yra specializuota originalių ir verstinių tekstų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja vertimo ir lingvistikos sričių tyrėjai. Šią kolekciją sudaro originalūs ir verstiniai tekstai: mokslo populiarinimo paskirties duomenys (aplinkosaugos, c...
Lietuvos kultūros taryba = Lithuanian Council for Culture(Lietuvos kultūros taryba = Lithuanian Council for Culture)
Lietuvos kultūros taryba = Lithuanian Council for Culture logo
Jun 22, 2023Governmental Institutions = Valstybės institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania(Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania logo
Jun 22, 2023Governmental Institutions = Valstybės institucijos
Project NO-GAP (2020-2023) = Projektas NO-GAP (2020-2023 m.)(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Project NO-GAP (2020-2023) = Projektas NO-GAP (2020-2023 m.) logo
Jun 19, 2023Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas
The NO-GAP project Dataverse collection hosts educational data and code developed during the research project "Disparities in school achievement from a person and variable-oriented perspective: A prototype of a learning analytics tool NO-GAP", implemented by a research team from...
Project Resilience 1883-2023 = Projektas Atsparumas 1883-2023(Vilnius University = Vilniaus Universitetas)
Jun 19, 2023Vilnius University = Vilniaus universitetas
Dataverse collection Project Resilience 1883-2023 will host historical statistics data collected in the research project "Demographic, economic, energetic, food, and epidemiological resilience of modern Lithuanian society and nation (1883-2023)" implemented by a team of Vilnius U...
Jun 19, 2023Data of Other Institutions = Kitų institucijų duomenys
Šiame LiDA Dataverse kataloge publikuojami Lietuvos valstybės institucijų vykdomų nacionalinių apklausų duomenys. Kiekvienai institucijai taip pat gali būti suteikta vieta publikuoti ir kitus humanitarinių ir socialinių mokslų srities duomenis. Dėl galimybės publikuoti duomenis š...
Jun 19, 2023Data of Other Institutions = Kitų institucijų duomenys
Šiame LiDA Dataverse kataloge publikuojami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) srities tyrimų projektų duomenys. Kiekvienai institucijai taip pat gali būti suteikta vieta publikuoti ir kitus HSM duomenis. Dėl galimybės publikuo...
Data of Other Institutions = Kitų institucijų duomenys logo
Jun 19, 2023
Šiame LiDA Dataverse kataloge savo humanitarinių ir socialinių mokslų srities duomenis deponuoja Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos bei Lietuvos valstybės institucijos. This LiDA Dataverse catalogue contains social sciences and humanities data deposited by Lithuania...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.