Skip to main content
Lietuvos (ir kitų Baltijos šalių) istorinės statistikos Dataverse kolekcija

Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti kataloge šiuo metu saugomų istorinės statististikos duomenų rinkinių skaičius viršija 130. Istoriniai duomenų rinkiniai, suskirstyti pagal laikotarpius:

  • Statistiniai duomenys iki XIX amžiaus

  • XIX amžiaus statistika

  • XX amžiaus statistika

Kiekvienas istorinių duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 112 Results
Social Development = Socialinė raida(Vilnius University = Vilniaus universitetas)
Jan 17, 2022 Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika
Dataverse collection "Social Development" contains data about employment, income, wage, living standard, dwelling fund, social security, social insurance, consumption, natural calamities and their damages, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimt...
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/NZ8JBT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:9RAviISasuRMQG4anPxsog== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balt...
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9LWUTU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:c423KMP8UZ0xqAO9VSjbNg== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic...
Jan 11, 2022 - Social Pathology = Socialinė patologija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939 = Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/QDVE7P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:ZcV2jv9imExYrVE4MWejtw== [fileUNF]
This dataset contains data on number prisoners in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Social Pathology = Socialinė patologija(Vilnius University = Vilniaus universitetas)
Jan 11, 2022 Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika
Dataverse collection "Social Pathology" contains data of criminal and justice statistics, data about legal institutions, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė patologija" talpinama nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan.
Jan 11, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (per 10 000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SQRNIG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:amvQ9s3ntorsSFJOxHRmpg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing number of medical staff by number of the population and multiplying by 1000. For sources of the data see metadata field Origin...
Jan 11, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10 000 population) in Latvia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/2JHDQ9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:/bYI12hKpNPb1J1UWT+abw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies (per 10 000 population) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the number of hospitals, hospital beds and pharmacies by number of populatio...
Jan 10, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Crop Production in Lithuania, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/654PJH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:lPuY4EuMyTtJ4gGonxCs6g== [fileUNF]
This dataset contains data on numbers of volume and value of crop production in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative...
Jan 10, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Crop Production in Estonia, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VGFE61, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Z4v9zUcnsQf4cb5PqFH9nw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Estonia in 1919-1939. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study...
Jan 10, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913 = Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OR86TU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:LnrpcvDsRQsILDw1gFL29g== [fileUNF]
This dataset contains data on height of conscripts in the Baltic Countries in 1897-1914. Dataset "Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =