Dataverse kolekcijoje „Darbas ir užimtumas” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie užimtumą, darbo rinką bei darbo santykius ir sąlygas.


Dataverse collection “Labour and Employment” contains surveys studying Lithuanian public opinion about employment, the labour market, employment relations and conditions.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 24 Results
Oct 13, 2022
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work III, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/TFD6TJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:YIyOjpKOIk5zZ/jKaEqJTQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work and workplace. They were asked if it is/was overall possible to pe...
Oct 13, 2022
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work II, March - April 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/MIA81C, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:uJre9kchVotO7GbpDjQ5rg== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work. It was questioned if respondents are/were satisfied with their ma...
Oct 13, 2022
Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Virtual Work I, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/B7X7ES, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:h93uauIFSE1o8OV8YBf4nA== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out Lithuanian residents opinion about their work conditions and forms of virtual work spreading. Major investigated questions: respondents were asked to describer their main work. It was questioned if respondents are/were satisfied with their ma...
Oct 13, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "ISSP 2015: Work Orientation IV, Lithuania, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/35A7Z2, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:LWCvSWDD7MwzerldZX2TPA== [fileUNF]
The purpose of the study: analyse Lithuanian residents attitude towards work, unemployment and various working situations. Major investigated questions: respondents were asked about their attitude towards work: if work is just a way to earn money and if they would like to have a...
Gzip Archive - 213.7 KB - MD5: 11c63bd9a8b7459018af6e0207a72cee
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 282.7 KB - 84 Variables, 1119 Observations - UNF:6:uJre9kchVotO7GbpDjQ5rg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymių pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojan...
Gzip Archive - 1.3 MB - MD5: a7c0ef3084edca6b390114d9cc709172
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 400.9 KB - MD5: 889441b58095692747f7998b202a8700
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Adobe PDF - 57.2 KB - MD5: 0319543a5bc3733f73735c49597e5eed
Documentation
Kortelės = Showcards
Gzip Archive - 206.6 KB - MD5: 8de47b8e83b35db723d3c51aff754ef4
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.