Dataverse kolekcijoje „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai” talpinamos apklausos, kuriomis siekiama išanalizuoti skirtingų populiacijų požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato kaitos atžvilgiu reikšmingą elgseną, požiūrius į energiją, energijos technologijų priimtinumą, ekologines žinias, aplinkosauginį švietimą, darnaus vystymosi švietimą, bei aplinkosauginio pilietiškumo elementus.


Dataverse collection “Environmental Attitudes and Behaviour Surveys” contains studies which aim to analyze environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviors of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitudes, climate change behaviors, energy attitudes, energy technology acceptance, environmental knowledge and environmental education, education for sustainable development, and elements of environmental citizenship.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 29 Results
Oct 13, 2022
Telešienė, Audronė; Pelikšienė, Rūta, 2022, "Environmental Attitudes of the Lithuanian Population, July - August 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/MBMHAJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:kqPNLZZFOXeqlSFCj+dEJg== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyze the views of the Lithuanian population on climate change and to clarify environmental provisions. Major investigated questions: respondents were asked how serious the problem of climate change is in Lithuania and the European Union. A block of...
Oct 13, 2022
Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Echavarren Fernandez, Jose Manuel; Telešienė, Audronė; Zolubienė, Eimantė, 2021, "Mapping Risk Perception in Lithuania: Spatial and Socio-Psychological Dimensions, September - October 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/Q0YILI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:Mqav+cb3cCIUhcpX7nIBxw== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important threats to Lithuania as a country, different municipalities and respondents personally. Most important questions: respondents were asked what is the most important threat to L...
Oct 13, 2022
Telešienė, Audronė; Boeve-de Pauw, Jelle; Goldman, Daphne; Hansmann, Ralph, 2021, "Students‘ Environmental Citizenship in Technological University, November 2020 - January 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/RZJ0FL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:UGiEaK7vKurn95Bd5OucBg== [fileUNF]
The purpose of the study: to evaluate a case of an educational intervention designed to foster environmental citizenship among undergraduate students of a technological university. Major investigated questions: firstly, the respondents were asked which of the optional KTU alterna...
Oct 13, 2022 - Tarptautinė socialinio tyrimo programa = International Social Survey Programme
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė, 2022, "ISSP 2010: Environment III, November 2010 - February 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/10WK9X, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:8KXHo19VQiY7QkqanCc7Og== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. Major investigated questions: at first it was aimed to find out which social economic problem is the most important in Lithuania today and which is the next....
Oct 13, 2022
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Rabitz, Florian; Zolubienė, Eimantė, 2022, "Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/XDINKS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:fRTg/sPBkGQBRkJ/YvVwOg== [fileUNF]
The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population about the perception of climate change. Major investigated questions: respondents were asked how concerned they were about climate change and what impacts they were most concerned about. Further, responde...
Gzip Archive - 71.8 KB - MD5: e803d9202cb8fce4be1cf56dfbe4c9e7
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Gzip Archive - 169.9 KB - MD5: 8f84de8cd0343e380e2db6b41b66da14
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 249.6 KB - MD5: 21f6944f7b4754c49aa60a555e4c66ca
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 125.7 KB - 33 Variables, 1000 Observations - UNF:6:kqPNLZZFOXeqlSFCj+dEJg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; pakeista viena atsakymų kodavimo sistema (Multiple Response) į kitą atsakymų kodavimo sistemą (Multiple Dichotomy); sukurti išvestiniai kintamieji; sukur...
Gzip Archive - 70.8 KB - MD5: 650f47a50858d6433dbebe5f603cba27
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.