Socialinių medijų ir kitų medijų duomenų rinkiniai yra duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose naudoja įvairių sričių mokslininkai. Šias kolekcijas sudaro įvairių socialinių tinklų ir įvairaus laikotarpio tokiu kaip Facebook, Twitter, Discord ir t.t. duomenys. Archyvą papildo internetinėje erdvėje esančių įvairių laikotarpių informacijos rinkiniai.

Duomenys yra saugojami įvairiais duomenų apsikeitimo formatais: csv, txt, xml, JSON ir t.t. Šiame archyve yra saugomi įvairiais duomenų rinkimo būdais surinkti ir neapdoroti duomenys. Tačiau taip pat galima rasti ir kitų mokslininkų įvairiomis duomenų analizės programomis apdorotų duomenų ar duomenų failų. Visa su duomenimis susijusi informacija yra pateikiama duomenų aprašuose (duomens dokumentacijoje). Kiekvienas duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.