Duomenų apie švietimą rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja edukologai, švietimo psichologai ir sociologai bei kiti švietimo ekspertai. Šią kolekciją paprastai sudaro administraciniai ir apklausų duomenys apie ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštojo mokslo studijas ir kt.

2022 metais pradėtame kurti Švietimo duomenų kataloge šiuo metu saugomų švietimo duomenų rinkinių skaičius viršija 10. Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas duomenų apie švietimą rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of education are a specialised collection of data archives that are mainly used by educational specialists, educational psychologists and sociologists, and other educational experts in their research. This collection typically consists of administrative and survey data on pre-primary and general education, vocational training, higher education studies etc.

Launched in 2022 the Education Data Catalogue currently contains more than 10 datasets of educational data. The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each dataset of the educational data is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 15 Results
NO-GAP projektas = Project NO-GAP(Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology)
NO-GAP projektas = Project NO-GAP logo
Jun 30, 2022
NO-GAP projekto Dataverse kolekcijoje publikuojami Kauno technologijos universiteto įgyvendinamo projekto "Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas" (vadovė – doc. dr. Rasa Erentaitė) švietimo duom...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OJPFE4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+qNbfOK15KLPAZpW/AwaCQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:foJMzbPUlcm8R2GIKzD83w== [fileUNF]
This dataset contains data on number of teachers in secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Stu...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Students in Universities in Lithuania, 1919-1939 = Studentų skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/AMCINN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:j/4HC8e3HejXB/tuWLBbIA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of students in universities in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Students in Universities in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9RFSGJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:4YdarKpC4n8gpZ1cqcS2AA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of academic staff in universities in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative S...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9YWLBF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:YIWXgAKri37ZZOZ5SssGRw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of pupils in primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Po...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/9BIFE9, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:xJJQuoK5BoPMcDOlgfNg2A== [fileUNF]
This dataset contains data on number of secondary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Tra...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pradinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/VAYGAU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Nht8NH9rzEgCOVaQxokkRg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transfo...
Jun 25, 2022 - Education = Švietimas
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZJA2FP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:BYgerKQC+KOjFUnWpkiE0Q== [fileUNF]
This dataset contains data on number of teachers in primary schools in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Teachers in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study o...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis = Preparing for Higher Education Studies: Survey of School Teachers, April - September, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/UP41CP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:tLIwO3WvSRN8p6bmgJLiJg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: ištirti mokytojų požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokioje mokykloje dirba bei ar patinka būti m...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.